Poetry

LIFE IS A FLOW

Nature is full of teachings and when a person looks at it through the prism of his thoughts, it enlightens him in an unimaginable way. Life itself is an inspiration from the nature.

ನನ್ನ ಪರಿಧಿ

ಸಂವೇದನೆ   ತುಂಬಿದ ಈ   ಭಾವಯಾನದಲ್ಲಿನಮ್ಮ   ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಒಂದು   ಮೂಲ  ಮಂತ್ರವಾಗಿರಲಿ ಜೀವನದ   ಏಳುಬೀಳುಗಳ  ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಸರಿದೂಗಿಸಿ ನಡೆಯುವದೇ ದಾಂಪತ್ಯ

ನನ್ನ ಪರಿಧಿ

ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗಜಲ್ ಕತ್ತಲಾದರೂ ಕಾಯುವೆ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೇನಹನಿಯ ತಂದಿರುವೆ ಒಲವಿನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಚುಕ್ಕಿಯ ಎಣಿಸುತ ಕಾಲಕಳೆದೆ ಆ ನೀರವ ರಾತ್ರಿಯಲಿ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ ಮರೆತುಹೋದ ನೆನಪು ಮರಳಿ ಬಂದು ಬಳಲುತಿರುವೆ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊ ಎನ್ನ, ಸುಧೆಯ ಹರಿಸಲು ಕಾಯುತಿರುವೆ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ ಸುಶಿ

Limits

What are Limits? If you ask me, I’ll say none It’s just the matter of person, time & capacity It’s us who set it, for ourselves We DO everything for those who we love For the rest, even nothing is unavailable Now say sorry, oh please Human nature it is, Bad stuff Outta love we …

Limits Read More »

ಬಯಕೆಗಳ ಪುನರ್ಜೀವ

ಬಯಕೆಗಳ ಪುನರ್ಜೀವ ಬಯಕೆಗಳ ಹೊತ್ತು ಬಾನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರುತಲಿರುವೆ ಕಾಣಲೊಲ್ಲದು ಎಲ್ಲೂ ಹಸಿರೆಲೆ ಕಾಡು-ಮೇಡು ವಿರಮಿಸಲು ಕೆಲಹೊತ್ತು ಬಯಕೆಗಳ ಮೂಟೆಯ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸುಟಾಗ ಕಂಡಿತೊಂದು ಮಾಯಾನಗರಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪುಳಕಗೊಂಡ ಮನದಿ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿದಾಗ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬರಡು ಭುವಿಯಲ್ಲಿ! ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಎದ್ದು ನಿಂತೆ ನಾ ಕಾಣದ ಹಸಿರೆಲೆಯ ಅರಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಂದು ಕಣ್ಣ ತುಂಬ ಕನಸಾ ಹೊತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮೀರಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೇರಿದೆ ನಾ ಬಾನಾಡಿಯ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹರ್ಷದಿ ಚೀರಿದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ …

ಬಯಕೆಗಳ ಪುನರ್ಜೀವ Read More »

1865 Indian Woman!!

As every Indian Woman She mastered the Art of Healing Keeping her people together A being called woman With less human feelings No matter how bad wounds were No matter how deep Neither Accusations nor Revenge Only Redemption she should seek Why bother changing? She was living a perfect life Master of a Father then …

1865 Indian Woman!! Read More »

ಜೀವಿಸಿಬಿಡು ಬದುಕಿದಷ್ಟು ದಿನ

ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುನುಗುವೆವು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ… ಇಂದಿನ ಸುಖವ ಮರೆತು!!!! ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಯೋಚಿಸುವೆ ಏಕೆ? ಬರುವ ಗಾಳಿಯೂ ಕದ್ದು ನಾಲಿಗೆಯ ಚಾಚಿ ದಬ್ಬೀತು ಕೆಳಗೆ!!! ನಮಗಷ್ಟೆ ದೇವರಿತ್ತ ವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕುವುದ! ನೋಡಾ ನೊಂದು ಬೆಂದರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವೊತ್ತೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಶಾಪ!! ಭೂಮಿ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾಡುತಿದೆ ಯುಗಾದಿಯ ಹಾಡ!ಅದು ಮರೆತೆಹೋಯಿತು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬರಗಾಲದ ದಿನಗಳ!!! ಪ್ರತಿ ಮರವೂ ಹೇಳುವುದು ಹೊಸ ಸಂಗೀತವ. ಏರುತಿದೆ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಜಗದ ಪರಿವೆಯಿಲ್ಲದೇ …

ಜೀವಿಸಿಬಿಡು ಬದುಕಿದಷ್ಟು ದಿನ Read More »

Scroll to Top